Sunday, May 20, 2018

இந்தியாவுக்கு முன் கடைசியாக ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறையை அமல்படுத்திய நாடு மலேசியா. அந்நாட்டில் வரும் ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் ஜிஎஸ்டி முறையை ரத்து செய்ய அந்நாட்டில் புதிதாகப் பதவியேற்றுள்ள அரசு முடிவு செய்துள்ளது.